online podpora: pracovné dni (08-16 hod)  |  e-mail: hotline@123peciatky.sk  |  telefón: +421 343 211 343  |  veľkoochod: info

Všetko o nákupe

Spôsoby platby, Dostupnosť tovaru, Ceny za dopravu kuriérom, Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok

1) Spôsoby platby


a) prevodom (vkladom) na účet


Údaje k úhrade sa Vám zobrazia po ukončení objednávky. Úhradu vykonáte štandartným prevodom z Vašej banky  alebo vkladom na náš účet vedený v FIO banke  250 164 7661/8330   IBAN: SK91 8330 0000 0025 0164 7661, SWIFT-BIC : FIOZSKBAXXX . V prípade pripísania úhrady v pracovný deň do 13:00 Vám bude tovar doručený nasledujúci pracovný deň. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Vám zásielka doručená nasledujúci pracovný deň až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.


b) kartou VISA, MasterCard


Podporujeme všetky debetné a kreditné karty VISA, Mastercard vydané  slovenskými a zahraničnými bankami. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na platobný portál (prevádzkuje Gopay s.r.o.) kde zadáte údaje o Vašej karte. O bezpečnosť platobnej transakcie sa postarajú SSL certifikácie serverov Gopay a 123peciatky.sk. Ak vykonáte platbu v pracovný deň do 13:00 a tovar je skladom bude Vám doručený nasledujúci pracovný deň. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Vám zásielka doručená nasledujúci pracovný deň až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.


c) dobierkou


V prípade že zvolíte túto možnosť úhradu za tovar zaplatíte v hotovosti kuriérovi pri doručení. V prípade, že odošlete objednávku v pracovný deň do 13:00 tovar Vám bude doručený nasledujúci pracovný deň. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Vám zásielka doručená nasledujúci pracovný deň až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.  Poplatok za službu dobierka je 1 EUR  s DPH.


d) rýchly online prevod cez internet banking


Je rýchly platobný systém pre klientov týchto bánk: Tatrabanka, VÚB, Unicredit, Slovenská sporitelňa, ČSOB, Poštová banka, Sberbank, OTB Banka, Zuno Bank. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na platobný portál (prevádzkuje Tatrabanka a.s. a Gopay s.r.o..) kde zadáte prístupové údaje do Vášho internetbankingu. O bezpečnosť platobnej transakcie sa postarajú SSL certifikácie serverov Tatrabanky, Gopay a 123peciatky.sk. Ak vykonáte platbu v pracovný deň do 13:00 a tovar je skladom bude Vám doručený nasledujúci pracovný deň. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Vám zásielka doručená nasledujúci pracovný deň až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.


e) rýchly bankový prevod


Je rýchly platobný systém pre klientov týchto bánk: Tatrabanka, VÚB, Unicredit, Slovenská sporitelňa, ČSOB, Poštová banka, Sberbank, OTB Banka, Prima Banka, Citibank, FIO banka, ING bank, J&T Bank, mBank, Oberbank, Privatbanka, BKS Bank. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na platobný portál (prevádzkuje Gopay s.r.o..) kde sa Vám zobrazia údaje k platbe. prístupové údaje do Vášho internetbankingu. O bezpečnosť platobnej transakcie sa postarajú SSL certifikácie serverov Gopay a 123peciatky.sk. Ak vykonáte platbu v pracovný deň do 13:00 a tovar je skladom bude Vám doručený nasledujúci pracovný deň. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Vám zásielka doručená nasledujúci pracovný deň až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.


f) osobne v hotovosti


V prípade, že zvolíte túto možnosť úhradu vykonáte v hotovosti pri osobnom odbere na  našej adrese: 123peciatky.sk powered by pandrlak advertising, Pezinská 5104, 901 01 Malacky. Ak pošlete objednávku v pracovný deň do 13:00 môžete si ju vyzdvihnúť v ten istý pracovný deň do 16:30. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Váša zásielka pripravená v ten istý pracovný deň do 16:30  až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.


g) gopay platby


 Je rýchly platobný systém cez platobnú peňaženku Gopay.Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na platobný portál (prevádzkuje Gopay s.r.o..) kde zádate Vaše prihlasovacie údaje. O bezpečnosť platobnej transakcie sa postarajú SSL certifikácie serverov Gopay a 123peciatky.sk. Ak vykonáte platbu v pracovný deň do 13:00 a tovar je skladom bude Vám doručený nasledujúci pracovný deň. Ak máte v objednávke pečiatku s výrobou a vyberiete si  možnosť ,,zaslať návrh na schválenie" bude Vám zásielka doručená nasledujúci pracovný deň až po Vami odsúhlasenom návrhu pečiatky do 13:00 hod.


2) Dostupnosť tovaru


Celý sortiment držíme skladom, takže je Vám doručený nasledujúci pracovný deň. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobá nedostupnosť produktu, zlý návrh pečiatky,gravírované produkty, veľká zákazka) sa môže doručenie objednávky predĺžiť o jeden až dva pracovné dni. Doručenie objednávok pečiatok Royal Mark sa kvôli väčšej časovej náročnosti výroby predĺžuje o jeden pracovný deň. Pri väčších objednávkách na gravírovanie 10ks a viac vás poprosíme o informovanie sa o dostupnosti tovaru.


3) Ceny za dopravu kuriérom


Pri platbe: prevodom, platobnou kartou, rýchly online prevod cez internet banking a cez rýchly bankový prevod  3,50 EUR s dph

Poplatok za službu dobierka je 1 EUR s dph

Pri objednávke nad 49 EUR s dph dopravné zdarma.


4) Obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru. predovšetkým pečiatok medzi spoločnosťou pandrlak advertising, s.r.o.  a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").


a) Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

pandrlak advertising s.r.o. IČO 52394476, so sídlom  Pezinská 5104, 901 01 Malacky. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 138095/B, je spoločnosť zaoberajúca sa predajom pečiatok, počítačov, pokladníc spotrebiteľom a podnikateľom.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170, ba@soi.sk
Kupujúci 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) 
  •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.123peciatky.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.


b) Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


c) Otváracia doba

Obchod na adrese  Pezinská 5104, 901 01 Malacky
Pondelok-Piatok 08:00 - 12:00 12:30-16:30

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.123peciatky.sk
24h denne, 7 dní v týždni
Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR:
do 13:00 hod.


d) Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny. Prevádzkovateľ si vyhraduzuje právo na zmenu ceny ak došlo k omylu v prípade omylom zadanej výrazne nízkej ceny. V tomto prípade je kupujúci ihneď informovaný a má právo odstúpenia od zmluvy.


e) Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  •  Prostredníctvom elektronického obchodu na www.123peciatky.sk (ďalej len "e-shop")
  •  Elektronickou poštou na adrese hotline@123peciatky.sk
  •  Osobne
  •  Telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.   


f) Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ( zákon č. 108/2000 Z. z. ) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku.
Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 15 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní ( zákon č. 108/2000 Z.z. ) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Predávajúci nie je povinný tovar, ktorý bol vyrobený ( pečiatky, reklamné predmety, darčeky a pod.) s grafickým dizajnom objednaným spotrebiteľom prevziať za účelom odstúpenia od zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

g) Platobné podmienky

1) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne na adrese:Pezinská 5104, 901 01 Malacky
2) platba vopred bankovým prevodom
3) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
4) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
5)  platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu) 

6) platba cez internetové rozhrania Gopay s.r.o.


Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.


h) Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou  Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 13:00 hod.. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), je povinný aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženej faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je povinný o tom do 24 hodín informavať predajcu zaslaním emailu na adresu hotline@123peciatky.sk. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


i) Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

j) Zaslanie dotazníku spokojnosti s nákupom

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

V prípade nesúhlasu nie je  prevádzkovateľ  portálu www.123peciatky.sk oprávnený zasielať dotazník ani akékoľvek iné informácie mimo informácii o realizácii, platbe a expedícii objednávky.


k) Doručovanie faktúry-dodacieho listu

Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr (ktoré sú zároveň dodacími listami) v elektronickej podobe na emailovú adresu zadanú v objednávke.


l) Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 21. 3. 2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť pandrlak advertising, s.r.o. schválil Ján Petrovič konateľ spoločnosti.

 

5) Reklamačný poriadok


Tento Reklamačný poriadok je platný od 2.5.2016 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.123peciatky.sk


a) Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou pandrlak advertising s.r.o.(ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma pandrlak advertising, s.r.o.ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo)

b) Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre koncového užívateľa **. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste.

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre ne platí podľa zákona.


c) Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa faktúry doručenej emailom. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: hotline@123peciatky.sk  spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: pandrlak advertising. Pezinská 5104, 901 01 Malacky

4. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

5. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

6. Predávajúci garantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí iba s výrobkami značky na ktorú bola súčasť zakúpená.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním.

8. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
c) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
d) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
e) vykonaním nekvalifikovaných zásahom
f) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
g) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

9. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).

10. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.


d) Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúci spotrebiteľ bez IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak je kupujúcim subjekt s IČO:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

1. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

2. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

4. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.


e) Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (namáčačia poduška, štočok, atrament, ...), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.


Za spoločnosť pandrlak advertising s.r.o. schválil Ján Petrovič, konateľ spoločnosti.

Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novielami Z.z

Návrat hore